Nr.12 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Februar:

 • Restfordeling 2017 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (orientering)
 • Restfordeling 2017 vedr. den folkeoplysende voksenundervisning (orientering)

Marts:

 • Gymnastikkens Hus – Projektforslag (Byrådet)
 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Ansøgning fra Karlebo Idrætsforening om etablering af køkken i klubhus (beslutning)
 • Fritidsbutik – status 2017 (orientering)

April:

Maj:

Juni:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)

Sager på vej uden tidsfastsættelse:

 • Gymnastikkens Hus – godkendelse af totalentreprenør (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Listen opdateres med sag om forslag til yderligere borgerinddragelse jf. beslutning i Fritids – og Idrætsudvalget d. 5. december 2017 sag nr. 126 Lergravssøerne – tids – og handleplan.


Orienteringen blev taget til efterretning.