Nr.11 - Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2018

Sagsnr.: 17/18980

 

Beslutningstema

Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2018 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Tilskud til bådpladsleje

Foreninger, der primært anvender både, optimistjoller mv. til deres foreningsaktivitet kan hvert år søge om tilskud til bådpladsleje.


Ansøgning om tilskud til bådpladsleje fremsendes 1. oktober i det foregående år og skal indeholde bådtype, lejeaftale/havn, antal både, udgift pr. båd samt deres forventede udgifter hertil.


Tilskudstilsagn og refusion

Foreningen modtager et tilskudstilsagn efter udvalgsbehandling i januar. Ved refusion kan foreningen med afsæt i tilskudstilsagnet få refunderet udgifter til bådpladsleje ved indsendelse af refusionsskema. Refusionsskema skal indsendes senest 31.12 i  budgetåret og dokumentation/kvitteringer skal vedlægges.


Tilskudsberegning 2018

Administrationen har pr. 1. oktober 2017 modtaget ansøgninger fra syv foreninger; Nive Å´s Lystfiskerforening, Sletten Bådeklub, Nivå Vandski Klub, Nivå Bådelaug, Lystfiskerforeningen Fred og Humle, Sejlklubben Esrum Sø og Sletten Fritidsfiskere. Foreningerne har for 2018 søgt om tilskud på i alt 183.532 kr.


Ved beregning af 2018 tilskud har administrationen fordelt tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den enkelte forenings ansøgning contra afsat budget. Se bilag 1 for beregning af tilskud.


Til administration af 2018 tilskud er der afsat 144.000 kr., som jf. tabel 1 er fordelt til foreningerne således:


Tabel 1 fordeling af tilskud til bådpladsleje 2018 jf afsat budget

Ansøger

Tilskud fordelt kr.

Nive Å´s Lystfiskerforening

7.918,22

Sletten Bådeklub

26.782,93

Nivå Vandski Klub

6.264,27

Nivå Bådelaug

25.057,09

Lystfiskerforeningen Fred og Humle

27.213,67

Sejlklubben Esrum Sø

44.251,62

Sletten Fritidsfiskere

6.512,21

I alt

144.000


Paraplyorganisationerne

Eventuelle bemærkninger fra paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område vil foreligge til mødet.


Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der er søgt for 39.500 kr. mere end det afsatte budget.


Administrationen bemærker, at 2018 tilskud er beregnet i forhold til de fremsendte ansøgninger samt det afsatte budget.


Administrationen bemærker, at der med fordeling af 2018 tilskuddet er søgt at lave en fordeling, der stiller alle foreninger lige. Fordelingen af tilskud er på denne baggrund tildelt forholdsmæssigt i forhold til den enkelte forenings ansøgning og det afsatte budget.


Administrationen anbefaler, at tilskudsberegningen vedr. bådpladsleje godkendes med afsæt i det afsatte basisbudget for 2018 jf. tabel 1.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningspolitikken og Fredensborg Reglerne.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Elektroniske bilag

Foreningerne orienteres om deres tilskudstilsagn for 2018 pr. digital post,

Indstilling

  1. At tilskudsberegningen til fordeling af tilskud til bådpladsleje 2018 med afsæt i det afsatte basisbudget for 2018 godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.


Bemærkninger fra Idrætsrådet indgik i behandling af sagen.