Nr.24 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26009

 
Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Formanden orienterede om inddragelsesprocessen vedr. helhedsplan for Lergravene.


Orienteringen blev taget til efterretning.