Nr.23 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 
Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Marts:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Ansøgning om støtte til skitseprojekt for et Fredensborg Søbad (beslutning)

April:

 • Oplæg til ny praksis for lokaletilskud (beslutning)

Maj:

 • Fritidsbutik – status 2017 (orientering)
 • Lergravene - status på inddragelse og samarbejde (orientering)

Juniog frem

 • Gymnastikkens Hus – Projektforslag (Byrådet)
 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Gymnastikkens Hus – godkendelse af totalentreprenør (beslutning)
 • Dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)
 • Godkendelse af helhedsplan for Lergravsområdet i Nivå (beslutning)
 • Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshuset Strandlyst
 • Badeanlæg Bjerre Strand

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Listen suppleres efter Byrådets behandling af regnskab 2017 med sag om overførsler 2017, hvor ansøgning om køkkenfaciliteter fra Karlebo IF medtages.


Orienteringen blev taget til efterretning.