Nr.18 - Ansøgning fra Karlebo IF om etablering af køkken i klubhus

Sagsnr.: 18/1230

 
Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Karlebo IF om etablering af køkkenfaciliteter i klubhuset, Karlebovej 10.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Karlebo Idrætsforening (herefter kaldet Karlebo IF), godkendt folkeoplysende flerstrenget forening, søger om at få etableret køkkenfaciliteter i klubhuset på idrætsanlægget, Karlebovej 10, Karlebo. Karlebo IF har i dag ca. 200 medlemmer og modtager i 2018 ca. 40.000 kr. i tilskud fra Fredensborg Reglerne.


Ansøgningen

Klubhuset blev taget i brug i 1978 og blev bygget uden køkken og vandadgang og der er ikke siden tilføjet køkken. Karlebo IF ønsker, at etablere et anretterkøkken, hvor medbragt mad kan opvarmes og tilberedes af de enkelte afdelinger af foreningen ved møder, aktiviteter, træningslejr og sociale aktiviteter for børnene i Klubhuset. Køkkenet vil blive anvendt året rundt, med varieret intensitet. Fra maj til oktober måned benyttes klubhuset dagligt.

 

Økonomi

Karlebo IF har samarbejdet med administrationen om udarbejdelse af plantegning samt indhentning af tilbud. Det fremgår af indhentet tilbud, at  den samlede pris er 76.285 kr. eks. moms.

Køb af inventar såsom service afholder foreningen selv.

Karlebo IF har umiddelbart ingen sponsorer, som kan bidrage til køkkenet.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen anerkender, at initiativet kan komme medlemmerne til gavn samt muliggøre øget social aktivitet før, under og efter idrætsaktivitet.


I tilfælde af salg af matriklen, hvor Karlebo Tennisklub ligger i dag, vil tennisklubben flytte til Karlebo Idrætsanlæg. Derved vil tennisklubben blive bruger af klubhuset. I den forbindelse øges brugerantallet af klubhuset med ca. 100 personer. Den 19. februar slutter udbuddet af Gunderødvej 46.


Administrationen kan ikke umiddelbart pege på finansiering af køkkenfaciliteter indenfor udvalgets ramme.I lyset af det høje beløb anbefaler administrationen, at ansøgningen om etablering af køkkenfaciliteter tages op igen, når resultatet af regnskab 2017 er kendt og indgår i prioriteringen af et eventuelt mindreforbrug.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kultur- og Idrætspolitikken samt Folkeoplysningspolitikken.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At ansøgningen om etablering af køkkenfaciliteter tages op igen, når resultatet af regnskab 2017 er kendt og indgår i prioriteringen af et eventuelt mindreforbrug.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Udvalget anerkender behovet for et nyt køkken og tager sagen op, når resultatet af regnskab 2017 foreligger.