Nr.147 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalgt

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Taget til efterretning.