Nr.146 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Januar:

 • Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2019 (beslutning)
 • Fordeling af lokaletilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2019 (beslutning)
 • Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2019 (beslutning)
 • Oplæg til program for studietur (orientering)

Februar:

 • Nivå Havn og Strandpark – forslag til Visionsudviklingsplan (beslutning)
 • Navngivning af søer i Lergravene
 • Restfordeling 2018 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (orientering)
 • Restfordeling 2018 vedr. den folkeoplysende voksenundervisning (orientering)

Marts:

 • Lergravsområdet i Nivå – anvendelse af midler i 2020 (beslutning)
 • Badeanlæg Bjerre Strand (beslutning)
 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Taget til efterretning.

Venstre ønsker en sag på om revision af lokaleregler på et kommende møde.