Nr.143 - Ansøgning fra Søholm 4H om tilskud til udviklingsprojekt

Sagsnr.: 18/30269

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Søholm 4H om tilskud på 19.300 kr. til udviklingsprojekt.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Søholm 4H, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 19.300 kr. fra Fritidspuljen til udvikling af et uddannelseskoncept.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 128.350 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 9.100 kr. i grundtilskud og 119.250 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2016 337 medlemmer, heraf 318 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Søholm 4H vil være med til at skabe fremtidens ledere. Ledelse funderet på forståelse for natur og sociale sammenhænge.

 

Endvidere fremgår det, at foreningen ønsker at udvikle et uddannelseskoncept i 4-5 trin for børn og unge i alderen 10-26 år. Foreningen har gennemført første projekt for de 10-12 årige og vil videreføre næste fase for de 13-14 årige.

 

Målsætningen er at deltageren opnår:

  • Viden om instruktion af hold
  • Viden om samarbejde i grupper
  • Forståelse for forskellige kommunikationsformer
  • Introduktion til digitale værktøjer og sociale medier

 

Økonomi

  

Budget

Udgifter

kr.

Udvikling af koncept

9.900

Udvikling af kursusmaterialer

16.200

Kursusplanlægning for instruktører

4.500

Udarbejdelse af opgaver og øvelser

12.600

Undervisning på pilotkursus + forberedelse

10.800

Materialer

1.800

I alt

58.300

 

 

Indtægter

Kr.

Egenfinansiering

36.000

Deltagerbetaling 10 deltagere af 300 kr.

3.000

I alt

39.000

 

 

Ansøgt beløb

19.300

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Søholm 4H tidligere har modtaget puljemidler. Foreningen fik 20.000 kr. i 2017/18 til første fase af dette projekt for de 10-12 årige og i 2016 fik foreningen 20.000 kr. til projekt Kan dyr gå i skole.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om opstart af nye aktiviteter, der udvikler aktiviteter mod højere kvalitet samt tilskud til fastholdelse og rekruttering af aktive deltagere og frivillige.

 

Administrationen vil opfordre foreningen til i forbindelse med introduktion til digitale værktøjer og sociale medier, at deltagerne også opnår kendskab til sikker digital adfærd. 

 

Administrationen anbefaler, at der gives en bevilling til Søholm 4H på 19.300 kr. fra Fritidspuljen 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

 

Indstilling

1. At der gives en bevilling til Søholm 4H på 19.300 kr. fra Fritidspuljen 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Administrationens indstilling godkendt.