Nr.141 - Ansøgning fra Kokkedal Idræts Klub om opstregning af kortbane

Sagsnr.: 18/30418

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Kokkedal Idræts Klub om tilskud på 3.625 kr. fra Fritidspuljen til opstregning af kortbane i Egedalshallen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Kokkedal Idræts Klub (herefter kaldet KIK), godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 3.625 kr. til opstregning af en håndbold kortbane i Egedalshallen.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 70.243 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 7.600 kr. i grundtilskud, 14.700 kr. i medlemstilskud og 47.943 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2016 258 medlemmer, heraf 84 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at klubben ønsker at strege op til en kortbane i Egedalshallen. Dansk Håndbold Forbund giver 4.500 kr. i tilskud i forbindelse med etablering.

 

KIK ansøger om differencen mellem tilskuddet fra DHF og den samlede pris på opstregning af en kortbane.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at en kortbane er en afkortet håndboldbane, som har samme bredde som den almindelige 20x40-bane.

 

Banens korte længe betyder, at der på halgulvet både er plads til en kortbane og en lille totalhåndboldbane, som går på tværs af banen. Administrationen vurderer dermed, at klubben i højere grad kan udnytte halgulvet ved at flere kan træne på gulvet samtidig.

 

Spil på kortbane kan bruges af alle – børn, unge og voksne. For de yngste børn kan kortbane være en god og glidende overgang fra totalhåndboldbanen til spil på den store bane.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om opgradering af fritidsfaciliteten.

 

Administrationen anbefaler, at der bevilliges tilskud til Kokkedal Idræts Klub på 3.625 kr. til opstregning af kortbane fra Fritidspuljen 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

 

Indstilling

  1. At der gives en bevilling til Kokkedal Idræts Klub på 3.625 kr. fra Fritidspuljen 2018 til opstregning af kortbane.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Administrationens indstilling godkendt.