Nr.140 - Ansøgning fra Karlebo Frisbee-Golf Klub om nye disc golf kurve

Sagsnr.: 18/29535

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Karlebo Frisbee-Golf Klub om tilskud på 29.000 kr. til ni nye disc golf kurve.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Karlebo Frisbee-Golf Klub (herefter kaldet KFGK), godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 29.000 kr. fra Fritidspuljen til udskiftning af disc golf kurve på Fredtoften disc golf bane i Kokkedal.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 8.350 kr. fra Fredensborg Reglerne heraf 4.600 kr. i grundtilskud og 3.750 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2016 81 medlemmer, heraf 10 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at klubben ønsker at udskifte 18 disc golf kurve til nutidig standard på Fredtoften disc golf bane i Kokkedal.

 

Endvidere fremgår af ansøgningen:

KFGK har hjemmebane på Fredtoften disc golf bane i Kokkedal. Banen er placeret i en offentlig park og er frit tilgængeligt for både organiseret og uorganiseret disc golf spil.

 

Banens design gør den velegnet som både turnerings- og rekreativ disc golf. Halvdelen af kurvene er dateret tilbage til 1997. De øvrige kurve er dateret 2013, hvor banen blev udvidet til 18 huller.

 

Udvikling af disc golf kurve og internationale krav til kurvenes udformning har givet anledning for KFGK til at søge om midler til finansiering af udskiftning af alle kurvene. Således at alle banens kurve opfylder krav til afvikling af Europa Tour turneringer og lignende arrangementer fremadrettet.

 

Opgraderingen vil ikke kun understøtte mulighederne for internationale mesterskaber, men også gøre banen endnu mere attraktiv for de mange rekreative brugere af banen, som flittigt benytter anlægget.

 

Klubben konstaterer, at deres aktiviteter i lokalområdet (eks. formiddags disc golf og skole-/gymnasieturneringer) synes at generere mange nye spillere både uorganiseret og i klubregi.

 

Klubben ønsker at udskifte alle 18 kurve marts-april 2019, således at banen står klar til forårets gymnasieturneringer og Kokkedal Open 2019 (forhåbentlig igen som EuroTour og Danmarks største disc golf turnering).

 

Klubben angiver i ansøgningen, at tidligere målinger i 2016 viste besøgstal på lige under 2.000 over en 3 måneders periode og antal brugere er kun steget siden da.

 

Alle aldersgrupper er at finde på banen, om det er skoleturnering, formiddagsgolf for 60+ holdet, familiefødselsdage og bare disc golf entusiaster i alle aldre som med eget udstyr nyder godt af banen.

 

Økonomi

De samlede omkostninger til udskiftning af alle 18 kurve er 58.000 kr. eksklusiv moms.

 

Klubben har søgt DIF og DGI’s Foreningspulje og har fået bevilliget 50 pct. af beløbet og søger således om de resterende 29.000 kr.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administration bemærker, at der tidligere to gange er bevilliget 5.000 kr. til disc til udlånsstanderen på Fredtoften fra Fritidspuljen. Derudover fik klubben i 2017 et tilskud på 25.000 kr. til kunstgræsteesteder på disc-golf banen.

 

Administrationen bemærker, at klubben har fået tilskud på halvdelen af beløbet fra DIF og DGI, og at det vil være hensigtsmæssigt at foretage udskiftning af alle kurve på én gang. Dermed vil alle kurve på banen blive opgraderet til en tidssvarende standard for afholdelse af turneringer mv.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om opgradering af fritidsfaciliteten og anbefaler, at der bevilliges tilskud på 29.000 kr. til ni nye disc golf kurve fra Fritidspuljen 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

 

Indstilling

  1. At der gives en bevilling til Karlebo Frisbee-Golf Klub på 29.000 kr. fra Fritidspuljen 2019 til ni nye disc golf kurve.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Administrationens indstilling godkendt.