Nr.139 - Ansøgning fra Fredensborg Spejdergruppe om tilskud til spejderlejr

Sagsnr.: 18/24856

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Gruppe, Det Danske Spejderkorps (DDS) om tilskud på op til 10.000 kr. fra Fritidspuljen til en international spejderlejr i USA.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

DDS Fredensborg Gruppe, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 10.000 kr. fra Fritidspuljen til deltagelse i en spejderlejr i sommeren 2019 i USA.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 37.725 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 6.100 kr. i grundtilskud og 31.125 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2016 114 medlemmer, heraf 83 under 25 år.

 

Ansøgning

DDS Fredensborg Gruppe søger om tilskud på 10.000 kr. til deltagelse i såkaldt Verdensjamboree, der afholdes i USA i juli-august 2019. Gruppen ønsker at sende ti spejdere mellem 14 og 17 år afsted. Det fremgår af ansøgningen, at lejren afholdes hvert 4. år og er en international lejr med deltagere fra hele verden. Deltagerne lærer om og stifter bekendtskab med naturoplevelser, friluftsliv, knytning af nye venskaber, fællesskaber med spejdere fra hele verden og indsigt i andre kulturer.

 

Det fremgår, at det koster 23.500 kr. pr. deltager. Beløbet dækker rejse, forplejning, overnatning i lejr og aktiviteter. Spejderne tjener også selv penge til deltagelsen ved diverse aktiviteter.

 

Administrationen bemærkninger og anbefaling

Administrationen vurderer, at ansøgningen ikke ligger inden for retningslinjerne for Fritidspuljen.

 

Administrationen bemærker, at DDS Fredensborg Gruppe i 2015 søgte og fik afslag på tilsvarende lejr i Japan. Her blev foreningen gjort opmærksom på, at det via Fredensborg Reglerne er muligt at søge om lejrtilskud.

 

Til deltagelse i lejre med ophold uden for kommunen og med minimum 2 overnatninger ydes for deltagere under 25 år 300 kr. pr. person, dog maks. det af kommunen afsatte budget. Lejrtilskud for 2019 skulle være ansøgt til ansøgningsfristen den 1. oktober 2018.

 

Administrationen anbefaler, at ansøgningen fra DDS Fredensborg Gruppe om tilskud til spejderlejr ikke imødekommes.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

 

Indstilling

  1. At ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Administrationens indstilling godkendt.