Nr.137 - Ansøgning fra Fredensborg Bordtennis Klub om tilskud til solafskærmning i Vilhelmsrohallen

Sagsnr.: 18/14904

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Bordtennis Klub om tilskud på 40.000 kr. til etablering af solafskærmning i Vilhelmsrohallen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Fredensborg Bordtennis Klub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 40.000 kr. til etablering af solafskærmning i Vilhelmsrohallen.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 2.600 kr. i grundtilskud fra Fredensborg Reglerne. Foreningen havde pr. 31.12.2016 29 medlemmer alle over 25 år.

 

Ansøgningen

Fredensborg Bordtennis Klub ansøger om at få opsat gardiner i Vilhelmsrohallen på Fredensborg Skole, hvor foreningen har deres aktiviteter.

 

Det fremgår af deres ansøgning, at bordtennisklubben oplever udfordringer med sollys gennem vinduer og døren i hallen. Klubben oplyser, at lyset er kraftigt og meget generende, når der spilles bordtennis i hallen.

 

Der er gardiner i de øverste vinduer, men der kommer fortsat sollys ind i kanten og rammer bordtennisbordene og øjnene på spillerne.

 

Klubben forsøger at dække døren og vinduerne af mod sollyset. Afskærmning sættes op med tape, men holder ikke.

 

I bilag 1 ses billeder fra hallen taget af klubben.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen har været i løbende dialog med foreningen og undersøgt problemstillingen. Administrationen anerkender, at der er generende sollys i hallen, når der spilles bordtennis.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen om opsætning af solafskærmning lever op til retningslinerne i Fritidspuljen om opgradering af fritidsfaciliteten.

 

Administrationen har indhentet et bud på, hvordan udfordringerne med lysindfald i hallen kan løses med solfilm og rullegardiner. Tilbuddet er på 38.506 kr.

 

Administrationen har været i dialog med skolen, der har sagt ok for etablering af solafskærmning. Administrationen har henvendt sig til de øvrige foreninger i hallen og ingen har haft indvendinger.

 

Administrationen er i dialog med bordtennisklubben og tilbudsgiver om den bedst mulige løsning på udfordringerne. Der kan således være en mindre prisregulering i forhold til tilbuddet. Administrationen anbefaler, at der bevilliges et tilskud på 40.000 kr. til etablering af solafskærmning i Vilhelmsrohallen fra Fritidspuljen i 2018. 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

 

Indstilling

1. At der gives en bevilling til Fredensborg Bordtennis Klub på 40.000 kr. fra Fritidspuljen 2018 til solafskærmning i Vilhelmsrohallen.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Administrationens indstilling godkendt.