Nr.135 - Ansøgning fra Fredensborg Atletik Klub om tilskud til trafiksikring

Sagsnr.: 18/26871

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning Fra Fredensborg Atletik Klub om dækning af udgifter på 65.000 kr. til trafiksikring ved Esrum Sø Rundt 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Fredensborg Atletik Klub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 65.000 kr. til dækning af udgifter til trafiksikring i forbindelse med afholdelsen af Esrum Sø Rundt i august 2018.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 10.933 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.100 kr. i grundtilskud, 1.925 kr. i medlemstilskud og 2.908 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2016 167 medlemmer, heraf er 11 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, af Fredensborg Atletik Klub ansøger om dækning af tidligere ansøgt og afslået beløb til Esrum Sø Rundt trafiksikring for løbet afviklet 26. august 2018. Trafiksikring er nødvendigt for at opretholde et højt sikkerhedsniveau.

 

Klubben angiver i ansøgningen, at de i år har indkøbt materiel og skilte samt har haft udgifter til skilteleje til trafiksikring for i alt 63.293 kr.

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Esrum Sø Rundt 2018

Administrationen bemærker, at ansøgningen om tilskud til Esrum Sø Rundt 2018 blev behandlet på møde i Fritids- og Idrætsudvalget den 18. april 2018 sag nr. 48. Udvalget bevilligede 65.000 kr. til Fredensborg Atletik Klub til medaljer og gratis startgebyr til børn. Udvalget vedtog at meddele afslag på ansøgning om bevilling af tilskud til profilering af Fredensborg Kommune på 50.000 kr. og trafiksikring via udarbejdelse af skilteplan og skilte på 65.000 kr.

 

Esrum Sø Rundt 2019

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 16. august 2018 (sag nr. 84) at bevilge 130.000 kr. til børneløb og trafiksikring i 2019 fra Fritidspuljen 2019. Udvalget besluttede desuden at arbejde for, at der afsættes 130.000 kr. til det ansøgte formål i 2020 og årene frem.

 

Esrum Sø Rundt 2020 og frem

Der er i budgetforlig 2019-2022 afsat 100.000 kr. til Esrum Sø Rundt årligt fra 2020, heraf finansieres 65.000 kr. fra Fritidspuljen.

 

Administrationen anerkender, at der er behov for trafiksikring og at dette er en tilbagevendende udgift ved løbet. Men i lyset af størrelsen på det ansøgte beløb anbefalede administrationen ved behandling i april 2018, at ansøgningen ikke imødekommes. Administrationen anbefaler, at afslaget for 2018 fastholdes.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd             

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

 

Indstilling

  1. At afslag på ansøgning om bevilling af tilskud til trafiksikring i 2018 på 65.000 kr. fastholdes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Administrationens indstilling godkendt.