Nr.134 - Fritidspuljen 2018 og 2019 - status over tilskud

Sagsnr.: 17/28937

 

Beslutningstema

Der orienteres om oversigt over kontoen for tilskud til foreningsformål – Fritidspuljen 2018 og 2019 samt konkrete ansøgningssager på denne dagsorden.

 

Der skal endvidere tages stilling til ansøgningsfrister for Fritidspuljen 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Oversigt over kontoen – Fritidspuljen 2018

I 2018 er der et korrigeret budget på 848.000 kr. til administration af Fritidspuljen 2018. Til dato er der reserveret 743.858 kr. Restbeløb udgør 104.142 kr. før behandling af ansøgninger på dette møde.

 

Oversigt over kontoen – Fritidspuljen 2019

I 2019 er der et korrigeret budget på 638.000 kr. til administration af Fritidspuljen 2019. Til dato er der reserveret 313.693, heraf 130.000 kr. til Esrum Sø Rundt 2019. Restbeløb udgør 324.307 før behandling af ansøgninger på dette møde.

 

Der er ved administrationens indstillinger lagt vægt på, at puljen fordeles til en bred vifte af foreninger, aktiviteter og projekter i kommunen.

 

Konkrete ansøgningssager til Fritids- og Idrætsudvalget 

Tabel 1 viser ansøgninger til behandling på dette møde.

 

Tabel 1. Ansøgninger til behandling på dette møde

 

Ansøg-ninger

Projekt/

Aktivitet

Ansøgt beløb (kr.)

Administ-rationen indstiller 2018 (kr.)

Administra-tionen indstiller 2019 (kr.)

8

Fredensborg Atletik Klub

Esrum Sø Rundt 2018 trafiksikring

65.000

0

-

9

Fredensborg Bold og Idrætsforening

Nye aktiviteter 2019

28.500

-

28.500

10

Fredensborg Bordtennis Klub

Solafskærmning i Vilhelmsrohallen

40.000

40.000

 

11

Fredensborg Håndbold

Skoleforløb

10.000

10.000

-

12

Fredensborg Spejdergruppe

Spejderlejr

10.000

0

0

13

Karlebo Frisbee-Golf Klub

Nye disc golf kurve

29.000

 

29.000

14

Kokkedal Idræts Klub

Opstregning af kortbane

3.625

3.625

-

15

Nivå Bådelaug

Driftstilskud til handicapafde-ling 2019

25.000

-

0

16

Søholm 4H

Udviklings-forløb

19.300

19.300

 

 

I alt

 

 

72.925

57.500

 

Hvis administrationens indstillinger vedtages, er der et restbeløb i puljen 2018 på 31.217 kr. Et eventuelt restbeløb tilføres restfordeling for foreninger og aftenskoler, jf. retningslinjer for Fritidspuljen.

 

Ansøgningsfrister 2019

Administrationen oplever, at flere ansøgninger behandles ekstraordinært uden for almindelig ansøgningsfrist af hensyn til tidsplanerne for arrangementer og aktiviteter. Således er der i 2018 behandlet seks ansøgninger ekstraordinært for at foreningerne kunne få svar på ansøgning inden afholdelse af aktiviteter. Administrationen vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt for fritidslivet, at der er løbende ansøgningsfrist som til Kulturpuljen og Bylivspuljen.  

 

Folkeoplysningsudvalget drøftede ansøgningsfrister til Fritidspuljen på møde den 20. november. Udvalget finder at løbende ansøgningsfrister er en god idé, og at det vil ensrette ansøgningsprocedure i forhold til kommunens øvrige puljer for kultur- og fritidslivet.

 

Ved løbende ansøgningsfrist vil ansøgninger blive behandlet på næstkommende Fritids- og Idrætsudvalgsmøde, dog skal ansøgninger være administrationen i hænde senest 4 uger før næstkommende udvalgsmøde.

 

Administrationen anbefaler, at der fra 2019 er løbende ansøgningsfrist til Fritidspuljen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Fritidslivet orienteres om ansøgningsfrister for Fritidspuljen på kommunens hjemmeside og i nyhedsbrev til fritidslivet.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2. At der fra 2019 er løbende ansøgningsfrist til Fritidspuljen.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Administrationens indstilling godkendt.