Nr.133 - Administrative bevillinger til Fritidspuljen

Sagsnr.: 17/28937

 

Beslutningstema

Der orienteres om administrative bevillinger til udstyr og redskaber fra Fritidspuljen 2018 og 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen træffer beslutning om bevillinger til udstyr og redskaber, jævnfør retningslinjer for Fritidspuljen § 3 stk. 2. Kun godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan søge om tilskud til udstyr og redskaber.

 

Der kan søges om udstyr og redskaber til opgradering af fritidsfaciliteter til gavn for alle brugere eller der kan ansøges om tilskud til udstyr og redskaber til ansøger selv.

 

Ved tildeling af tilskud er der lagt vægt på, at puljen fordeles til en bred vifte af aktiviteter i kommunen og kommer så mange borgere som muligt til gode.

 

Tabel 1 viser administrationens bevillinger til udstyr og redskaber til ansøgningsfristen 1. november 2018.

 

Tabel 1. Oversigt over administrative afgørelser

 

Ansøgninger

Udstyr

Ansøgt beløb (kr.)

Bevilling 2018 (kr.)

Bevilling 2019 (kr.)

1

Fredensborg Bordtennis-klub

To bordtennis-borde og 10 bander

18.000

9.000

-

2

HUK håndbold

To harpiksborde

5.600

2.800

-

3

HUK håndbold

To håndboldmål

18.498

14.798

-

4

Nivå Bådelaug

Sikkerhedsbåd til handicapsejlads

180.000

(90.000)

-

90.000

5

Nivå Gymnastik-forening

Gymnastik-redskaber til nyoprettede hold

90.505

(45.253)

-

45.253

6

Nivå Roklub

Robåd

 

50.000

50.000

 

7

Sletten Bådeklub

Båd

130.000

(65.000)

0

0

 

I alt

 

492.603

(292.350)

76.598

135.253

1, 2, 5 og 7: Betinget af en egenfinansiering svarende til 50 pct.

3: Udstyr til opgradering af faciliteten. Indkøb foretages af administrationen.

4: Betinget af en egenfinansiering svarende til 50 pct. Foreningen har ikke tidligere fået tilskud til ny båd.

6: Samlede omkostninger til båden udgør 200.000 kr., hvoraf foreningen har søgt 50.000 kr.

7: Afslag på baggrund af prioritering af puljemidler. Foreningen har tidligere fået tilskud på 62.500 kr. i 2018 til en følgebåd, 67.000 kr. i 2017 til en følgebåd og 45.000 kr. i 2016 til to optimistjoller og sejl.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Foreningerne modtager svar på ansøgninger.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Taget til efterretning.