Nr.132 - Program til temamøde

Sagsnr.: 18/31203

 

Beslutningstema

Der orienteres om oplæg til program til Temamødet: Hvordan får vi flere fysisk inaktive borgere til at bevæge sig?

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget afholder temamøde.

 

Det overordnede formål med temamødet er at invitere til dialog om, hvordan vi kan få flere af de fysisk inaktive borgere i Fredensborg Kommune til at bevæge sig og være aktive.

 

Fredensborg Kommunes strategi ”Vision 25-50-75 - Bevæg dig for livet” har som mål, at der kommer flere fysisk aktive borgere i kommunen både i foreningsregi og i befolkningen generelt frem mod 2025. Deltagerkredsen er bredt sammensat, da der er et ønske om at få så mange forskellige aktøres ideer og perspektiver bragt på banen. Temamødet skal bidrage med konkrete tiltag til, hvordan vi bedst samarbejder og løfter i fællesskab for at nå målet.

 

Dato:

Temamødet afholdes den 15. januar 2019 kl 17-19 på Fredensborg Rådhus inden Fritids- og Idrætsudvalgsmødet.

 

Deltagerliste:

Repræsentanter fra Ældresagen, patientforeninger, idrætsforeninger, grønne foreninger, boligsocialområdet, kulturområdet, frivillighedsområdet og sundhedsplejen.

 

Program:

Administrationen har i samarbejde med næstformanden for Fritids- og Idrætsudvalget udarbejdet oplæg til program. Der er ikke indgået aftaler med foreslåede oplægsholdere endnu. Programmet er derfor under forudsætning af de enkelte oplægsholderes deltagelse.

 

Kl. 17.00Velkommen og formål v/ Bo Hilsted, formand for Fritids- og Idrætsudvalget

 

Kl. 17.05Program, introduktion til byrådets pejlemærker og status på området v/Thomas Elgaard, næstformand for Fritids- og Idrætsudvalget

 

Kl. 17.15Hvorfor er fysisk aktivitet så vigtig?”

Inspirationsoplæg om hvorfor fysisk aktivitet er vigtig.

 

Kl. 17.35Hvordan få vi flere i bevægelse? – sådan har andre gjort

 

To korte inspirationsoplæg:

  1. Nye metoder til rekruttering af børn og unge til badmintonv/ Humlebæk Badminton Klub

Humlebæk Badminton Klub har haft succes med deres samarbejde med skole og fritidshjem i Humlebæk, hvor klubben henter børnene direkte fra skole/frit.

  1. Hjerteforeningens initiativ med motion i naturenv/Hjerteforeningen

Nyt initiativ for at øge aktiviteten på Hjertestierne.  Gangtræning med noget ekstra i form af f.eks. styrketræning, leg eller andre ting man kan bruge naturen til. Fokus på hygge og socialt samvær.

 

18.00Workshop

I forskellige grupper drøftes konkrete tiltag til, hvordan vi kan få flere til at bevæge sig mere.

 

19.55Afrunding og tak for i dag v/Thomas Elgaard, næstformand for Fritids- og Idrætsudvalget

 

19.00Slut

 

Ordstyrer/tovholder: Lina Thieden, direktør

 

Hele programudkast kan ses i bilag 1.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

10. Mindre ulighed

 

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Taget til efterretning.

 

Formand for Aftenskoleforeningen og formand og næstformand for Seniorrådet inviteres til temamødet.