Nr.128 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Dagsorden godkendt.