Nr.90 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

Administrationen orienterede om:

Episoder med hærværk på udendørsanlæg.

Henvendelse fra Fredensborg Tennisklub om rengøring. Administrationen undersøger.

Orientering taget til efterretning