Nr.88 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

September:

 • Dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)
 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Forslag til indsatser på baggrund af sundhedsprofilens resultater (beslutning)

Oktober:

 • Nyt oplæg til praksis for fordeling af lokaletilskud til rideklubber (beslutning)
 • Fritidsreception 2018 (beslutning)
 • Badeanlæg Bjerre Strand (beslutning)

November:

 • Temamøde
 • Gymnastikkens Hus

December:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Godkendelse af dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

Orienteringen taget til efterretning. Listen opdateres med sagen ”Tilstandsvurdering af broer i Nivå Havn.”