Nr.87 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2019 - FIU

Sagsnr.: 18/15852

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene i 2019. Fritids- og Idrætsudvalget skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart kl. 17:00.

 

Tirsdag den 15. januar 2019

Torsdag den 7. februar 2019

Tirsdag den 12. marts 2019

Tirsdag den 9. april 2019

Tirsdag den 14. maj 2019

Onsdag den 19. juni 2019

Torsdag den 15. august 2019

Torsdag den 5. september 2019

Mandag den 7. oktober 2019

Onsdag den 6. november 2019

Torsdag den 5. december 2019

 

Øvrige møder i komitéer, råd, mm., vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er offentliggjort.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Nr. 8, Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

Indstilling

  1. At forslag til mødekalender godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

Administrationens indstilling godkendt. Dog flyttes mødet den 14. maj 2019 til 21. maj 2019