Nr.85 - Studierejse for Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 18/15992

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og tage stilling til tema og tidspunkt for studierejse for Fritids- og Idrætsudvalget i byrådsperioden 2018-2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen fremlægger på baggrund af aktuelle tendenser i Fredensborg Kommunes fritids- og idrætsliv forslag til temaer for en kommende studierejse. Studierejsen skal have et fagligt og politisk formål og give udvalgsmedlemmerne inspiration og viden til udvalgets arbejds- og ansvarsområde i byrådsperioden.

 

På baggrund af Fritids- og Idrætsudvalgets drøftelser og beslutning om tema vil administrationen tilrettelægge et konkret program, som vil blive forelagt Fritids- og Idrætsudvalget på et senere møde.

 

Forslag til tidspunkt

Administrationen foreslår, at studieturen fastsættes til foråret 2019 med en varighed på tre dage med to overnatninger fra fx onsdag til fredag. Forslag til dato er under forudsætning af endelig godkendelse af mødekalender for Byråd og fagudvalg.

 

Forslag til mulige temaer

Fredensborg Kommunes strategi ”Bevæg dig for livet” viser, at der er vilje til at udvikle og understøtte, at der kommer endnu flere fysisk aktive borgere i kommunen frem mod 2025 både i foreningsregi og i befolkningen generelt. Der er i kommunen et aktivt fritids- og idrætsliv, der er med til at skabe gode oplevelser, livsglæde og fællesskab og borgerne. Og idræt og motion spiller generelt en vigtig rolle for sundheden. Sundhedsprofilen viser, dog at der fortsat en gruppe af borgere i Fredensborg Kommune, der ikke er fysisk aktive eller meget lidt fysisk aktive. Derfor er det relevant at fastholde et højt fokus på fremme af fysisk aktivitet.  

 

Hvordan arbejdes der andre steder med at få flere fysisk aktive borgere og kan udvalget blive inspireret af eksempler fra steder, hvor det er lykkedes med at få flere borgere, herunder socialt udsatte grupper men også travle erhvervsaktive borgere, til at dyrke mere motion og bevægelse? Administrationen peger på tre europæiske byer, hvor der arbejdes målrettet med at fremme fysisk aktivitet i et breddeidrætsperspektiv på forskellige måder. Det er alle byer og byområder, der er meget større end byerne i Fredensborg Kommune, men det giver en vist bredde i de aktiviteter, faciliteter, organiseringer og partnerskaber udvalget kan møde. Det mener administrationen, vil give udvalget en faglig inspiration i forhold til egen kommune.

 

Det første sted er der fokus på at få aktiveret motionsuvante og udsatte borgere, det andet sted er fokus på events og arrangementer og det tredje sted er fokus på planlægning og udvikling af faciliteter.

 

1. Idræt og bevægelse for motionsuvante og udsatte borgere

I Birmingham, England er der stor fokus på at aktivere den store inaktive del af befolkningen. Birmingham har områder, hvor borgerne er motionsuvante og socialt udsatte. Byen arbejder efter en overordnet strategi om at skabe et lykkeligere samfund ved at se på de store potentialer, der er i forbindelse mellem sundhed, velvære og motion.

Kommunen samarbejder med succes med civilsamfundsorganisationer, fx Streetgames.org og virksomheder for at tilbyde aktiviteter med lav barriere for derigennem at nå bredere ud til befolkningen.

 

2. Idræts- og motionsevents og arrangementer for byens borgere

I Barcelona by har de et meget resursestærkt set-up i forhold til området idræt og motion. De afholder mange sportsevents, herunder både internationale og events for byens borgere. Alt lige fra arrangerede ’gå-ture’ til store udendørs fitnessevents.

I Barcelona er der en frivillig organisation, som driver +15 idrætscentre i Barcelona. I de fleste tilfælde på baggrund af aftale med kommunen. En del af deres aktiviteter er i segmentet fitness, men de har også traditionelle holdidrætsaktiviteter.

 

3. Sportsplan

Den tyske foreningshistorie minder om den danske og de har udviklet sig ret parallelt. For at holde borgerne i Hamburg fysisk aktive har byen udviklet en detaljeret masterplan ”Active City Master Plan”. Egnede faciliteter skal være let tilgængelige i hele byen, og folk skal motiveres og aktiveres til at dyrke sport. I Hamborg har de arbejdet med planen en del år og indtil 2024 vil planen løbende forbedre og øge mulighederne for at være fysisk aktiv i Hamburg. 

 

Økonomi

En studierejses maksimale pris pr. deltager er fastsat til 15.000 kr. alt inklusive, herunder rejseomkostninger, overnatning, fortæring, drikkevarer, gaver og eventuelle diæter.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At der drøftes og vælges tema for udvalgets studierejse.
  2. At tidspunktet for studieturen fastsættes til foråret 2019 fra den 13. - 15. marts eller den 10. - 12. april.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

  1. Udvalget valgte tema 1: ”Idræt og bevægelse for motionsuvante og udsatte borgere” iBirmingham.
  2. Udvalget foretrækker, at studieturen finder sted 10.-12. april 2019.