Nr.83 - Godkendelse af dagsorden

Charlotte Sander (A)

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

Dagsordenen blev godkendt. Punkt 86 Helhedsplan for lergravene i Nivå blev fremrykket og behandlet som den første sag på dagsordenen.