Nr.59 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Administrationen orienterede om, at der er udsendt information til foreningerne om nedlukning af faciliteter under en evt. lockout. Orienteringen taget til efterretning.