Nr.58 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26009

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Næstformand Thomas Elgaard (V) orienterede om workshop d. 5. april om udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark. Arrangementet blev omtalt i Frederiksborg Amts Avis. Orienteringen taget til efterretning.