Nr.57 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Maj:

Ansøgning om tilskud til ideforslag til badeanstalt i Nivå Strandpark (beslutning)

Nivå Havn og Strandpark Principper for udviklingsplan (beslutning)

Overført mindreforbrug fra 2017 – forslag til disponering (beslutning)

 

Juni:

Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)

Puljeansøgninger (beslutning)

 

August og frem:

Foranalyse om flytning af Humlebæk Stadion

Dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)

Godkendelse af helhedsplan for Lergravsområdet i Nivå (beslutning)

Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshuset Strandlyst

Badeanlæg Bjerre Strand

Forslag til studietur

Gymnastikkens Hus – Projektforslag (Byrådet)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Mødet i maj afholdes på Nivå Havn. Orienteringen taget til efterretning.