Nr.54 - Orientering om reserveret tilskud til Foreningen Lergravene

Sagsnr.: 18/8349

 

Beslutningstema

Der orienteres om, at der er reserveret 30.000 kr. fra Fritidspuljen, som et lån til Foreningen Lergravene.

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Lergravene har fået bevilliget 30.000 kr. af Friluftsrådet til køb af udstyr til deres aktiviteter med formidling af natur til børn og voksne i området omkring Lergravene i Nivå.

 

Pengene kan først blive frigivet fra Friluftsrådet, når der er afholdt og dokumenteret udgifter for de bevilgede 30.000 kr. Foreningen kan ikke selv lægge disse penge ud.

 

Foreningen oplyser, de er presset tidsmæssigt i forhold til indkøb af udstyr for at leve op til kravene fra Friluftsrådet.

 

Derfor orienteres udvalget om, at der den 22. marts 2018 er truffet en formandsbeslutning om at reservere 30.000 kr. fra Fritidspuljen til ”mellemfinansiering” af tilskuddet til Foreningen Lergravene.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.