Nr.51 - Lergravene i Nivå - proces for yderligere inddragelse

Sagsnr.: 16/10291

 

Beslutningstema

Udvalget skal godkende processen for yderligere inddragelse af borger og interessenter i forbindelse med udvikling af helhedsplanen for lergravsområdet i Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

I december 2017 fremlagde administrationen forslag til en proces for udviklingsarbejdet med en helhedsplan for lergravene i Nivå.

 

Forslaget var, at processen for udviklingsarbejdet sker på baggrund af en indbudt proces med deltagere, der på baggrund af deres faglighed og interesser for området inviteres med i en arbejdsgruppe. Der inviteres bredt til grønne foreninger, naboer til området, andre foreninger, skole, institutioner mm. For at sikre en bred inddragelse af alle borgere etableres der en åben brevkasse, hvor alle har mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til projektet, som løbende opdateres på kommunens hjemmeside og Facebook.

 

Udvalget godkendte forslaget, men anmodede administrationen om at komme med forslag til yderligere borgerinddragelse, der sikrer, at borgere, der ikke er direkte inviteret ind i arbejdsgruppen og som ikke bruger muligheden med den åbne brevkasse, får mulighed for at deltage i udviklingsarbejdet.

Procesplan som blev godkendt af Fritids- og Idrætsudvalget i december 2017

 

Status for arbejdsgruppens arbejde

Arbejdsgruppen består af 35 deltagere, der repræsenterer en bred gruppe af borgere og interessenter (deltagerliste bilag 1).

 

Arbejdsgruppen har inspireret og bragt viden ind i udviklingen af helhedsplanen. Input fra tidligere inddragelse i forbindelse med udvikling af aktivitetsområdet samt voxpop og fokusgruppe interview udført i efteråret 2017 indgår på lige fod i helhedsplanen.

 

Første udkast til en helhedsplan lå færdig 26. februar 2018 og ligger på kommunens hjemmeside.

 

Forslag til yderligere inddragelse

Den 19. april 2018 vil det reviderede forslag til en helhedsplan og udvalgets beslutning for yderligere inddragelse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og på Facebook.

Arbejdsgruppen har følgende forslag til inddragelse i april og maj:

 1. April / maj – i 14 dage vil forslaget til en helhedsplan være udstillet Nivå Bibliotek. Udstillingen vil være bemandet en time to gange hver uge.
  Målgruppe: borgere der typisk ikke deltager i dialogmøde, men opsøger viden på egen hånd, eller når de støder på den.
   
 2. 16. maj – Rundtur i lergravsområdet og efterfølgende dialogmøde for alle interesseret borgere. Annonceres på hjemmeside og Facebook evt. i Ugenyt.
  Målgruppen: borgere der normalt deltager i møder omkring planlægning i kommunen.
   
 3. Pressemeddelelse der beskriver processen for inddragelse i projektet, og som følger op på pressemeddelelsen fra januar 2018, der beskrev processen for udvikling af helhedsplanen for lergravene.

Målgruppe: borgere generelt.

 

Det er ikke alle borgere, der er interesserede i at deltage aktivt i udviklingsarbejdet, derfor anbefaler arbejdsgruppen ovenstående aktiviteter til yderligere inddragelse. Det er aktiviteter, der tilbyder en bred gruppe af borgere information om projektet og giver mulighed for at deltage i udviklingsarbejdet, for dem der ønsker det.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Processen for udvikling af helhedsplanen for lergravsområdet samt forslag til en helhedsplan findes på kommunens hjemmeside. Facebook linker til hjemmesiden.

Indstilling

At arbejdsgruppens forslag til yderligere inddragelse godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Administrationens indstilling vedtaget.