Nr.49 - Ansøgning fra Fredensborg Smukkest om tilskud til byfest

Sagsnr.: 18/8480

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Smukkest om tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen til afholdelse af Fredensborg Byfest 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Foreningen Fredensborg Smukkest søger om tilskud på 20.000 kr. til udgifter i forbindelse med afholdelse af Fredensborg Byfest 2018.

Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune, men ikke godkendt som en folkeoplysende forening. Foreningen har ca. 50 frivillige og foreningens formål er at skabe mere liv og aktiviteter i Fredensborg By.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Fredensborg smukkest afholder lokal byfest den 16. juni på Store Torv i Fredensborg by til glæde for alle butikker. Målgruppen for byfesten er alle borgere i og omkring Fredensborg. Arrangementet er gratis. Det er et non-profit arrangement, hvor eventuelt overskud reinvesteres i byens kulturelle udvikling, som skøjtebane, loppemarked, fællesspisning, jazz koncert og et julemarked.

 

Det fremgår endvidere, at dagens program er baseret på musiske indslag fra lokale bands, optræden fra Fredensborg Gymnastikforening og den lokale Danseskole.

Der vil være et mindre udvalg af sponsorer, som tilbydes plads til at udstille deres produkter.

 

Derudover forventer foreningen i år aktiv deltagelse af FBI, Roklubben, Atletikklubben, Spejderne, som alle tilbydes uden beregning at gøre gratis reklame for deres virke for og mulighed for at tiltrække nye medlemmer.

 

Det fremgår af ansøgningen, at foreningen vil skabe lokal synlighed ved at vise, at alle køb/råvarer/drikkevarer/madvarer kan produceres lokalt.

Som noget nyt vil foreningen:

Sammen med kommunens erhvervsvejleder etablere samarbejde med flygtninge om en madbod.

Skabe et decideret børne- og ungeområde med hoppeborg og klatrevæg.

Søge et samarbejde med Granbohus.

Udpege ”Fredensborg Ambassadører” – der skal styrke lokal handel.

 

Fredensborg Smukkest søger om tilskud fra Fritidspuljen på 20.000 kr. til kulturelle indslag, herunder bl.a. følgende lokale bands, som optræder:

Asminderød Kirkes junior- og børnekor med orkester

Ultramarin med band (lokalt band fra Fredensborg),

Bedste lokale band i Nordsjælland (konkurrence blandt lokale bands i Nord-FM radio). Vinderen kåres af Uffe Holm og tilbydes at optræde til byfesten)

Andreas Langvad - også kaldet Morty (lokal solist fra Fredensborg),

Anette Lolk Dansestudio (lokal dansetrup fra Fredensborg)

Isabella Lübke, optrådt i X-Factor (lokal solist fra Fredensborg)

Silke (lokal solist fra Fredensborg)

 

Herudover vil der være hovednavnet Back-to-Back, Storskærm til fodboldkamp (Danmark-Peru) og Dan Rachlin, som byder op til disko efter fodbold.    

 

Økonomi

 

Budget

Udgifter

kr.

musik, scene, lyd og lys

51.200

Hovednavn og storskærm

55.700

Diverse

3.500

I alt

110.400

 

 

Indtægter

Kr.

Kulturpulje

25.000

Sponsorat

20.400

Andre indtægter, mad lotteri

25.000

Fog fonden (ikke søgt endnu)

20.000

I alt

90.400

 

 

Ansøgt beløb

20.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at ansøgningen er sendt uden for puljens almindelige ansøgningsfrister. Den behandles ekstraordinært af hensyn til foreningens planlægning af byfesten.

Administrationen bemærker, at foreningen sidste år fik bevilget et tilskud på 12.150 kr. fra Fritidspuljen til forsikringer, skiltning, toiletforhold, el og tryksager i forbindelse med Fredensborg Byfest 2017. Derudover har foreningen fået bevilliget tilskud på 20.000 kr. til opsætning af skøjtebane i 2017/18 og 25.000 kr. i 2018 til udarbejdelse af skitseprojekt for Fredensborg Søbad fra Fritidspuljen.

Administrationen bemærker, at Kulturudvalget på møde den 16. april 2018 behandler ansøgning fra foreningen om tilskud på 25.000 kr. fra Kulturpuljen i forbindelse med Fredensborg Byfest 2018.

Administrationen bemærker, at Fredensborg Gymnastikforening og Fredensborg Danseskole er inddraget i arrangementet, og at Fredensborg Boldklub, Fredensborg Roklub, Fredensborg Atletik Klub og Spejderne tilbydes at være med. Administrationen vurderer, at dette kan være med til at styrke de folkeoplysende foreninger i lokalsamfundet og derved rekrutteringsgrundlaget.

Administrationen vurderer, at ansøgningen om tilskud til kulturelle indslag ikke lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen. Administrationen vurderer derimod, at de medvirkende folkeoplysende foreninger kan få bevilliget tilskud fra Fritidspuljen, hvis de har udgifter i forbindelse med deltagelse i byfesten.

Administrationen anbefaler derfor, at der reserveres 12.000 kr., hvilket svarer til sidste års bevilling, som de deltagende folkeoplysende foreninger kan søge andel i hos administrationen, hvis de har udgifter i forbindelse med deltagelse i Fredensborg Byfest, fx transport eller indkøb af redskaber. Hvis midlerne ikke ansøges af foreningerne inden byfesten, vil beløbet forblive i Fritidspuljen til uddeling til efterfølgende ansøgninger i 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At der reserveres 12.000 kr., som deltagende folkeoplysende foreninger kan søge andel i hos administrationen, hvis de har udgifter i forbindelse med deltagelse i Fredensborg Byfest 16. juni 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Udvalget vedtog at bevilge 20.000 kr. til de foreningsbaserede aktiviteter.