Nr.47 - Ansøgning fra Danmarks Jægerforbund Fredensborg om tilskud til leje af el-minitog

Sagsnr.: 18/2850

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Danmarks Jægerforbund Fredensborg, der repræsenterer Asminderød Grønholt Jagtforening, om tilskud på 5.000 kr. til leje af el-minitog.

Ansøgningen var indsendt rettidigt til ansøgningsfristen den 1. februar. Ansøgningen blev ved en fejl ikke fremlagt sammen med de øvrige ansøgninger ved behandling på møde i Fritids- og Idrætsudvalget i marts. Derfor fremlægges den nu til beslutning.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Danmarks Jægerforbund Fredensborg (fremover kaldet DJF) søger i samarbejde med Asminderød-Grønholt Jagtforening om tilskud på 5.000 kr. til leje af et el-minitog i forbindelse med den årlige oplevelsesdag i Langstrup Mose 2018. Foreningen er hjemhørende i Fredensborg Kommune, men er ikke en godkendt folkeoplysende forening.

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at DJF og foreningen den 10. juni 2018 afholder den årlige oplevelsesdag i Langstrup Mose for alle kommunens borgere. Det er i år 10. gang arrangementet afvikles. Mosens fritidsbrugere Asminderød-Grønholt Jagtforening, juniorJÆGER-klubben Fredensborg, Schæferhunde klubben kreds 7 og Nordsjællands Fjernstyringsklub går sammen om at fremvise og demonstrere de alsidige aktiviteter, der foregår i Langstrup Mose.

 

Da arrangørerne i år har 10 års jubilæum med Oplevelsesdagen, fremgår det af ansøgningen, at de gerne vil gøre noget nyt og usædvanligt for børnene ved at leje et el-minitog, der kan transportere børnene de ca. 1,5 km mellem parkeringspladsen og festpladsen ved Langstrup Skydebane.

 

Arrangementet afholdes udendørs over en enkelt dag, hvor det forventes, at mellem 1.500 og 2.000 af kommunens borgere i alle aldre deltager. 

 

Budget

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Leje af el-minitog

5.000

I alt

5.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at der er givet tilskud til markedsføring af oplevelsesdagen i 2011-2018. I årene 2015-2017 er der givet 12.000 kr. og i 2018 er der givet 15.000 kr.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger inden for retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til enkeltstående arrangement i kommunen, der kommer mange borgere til gavn.

 

Administrationen anbefaler, at der bevilliges tilskud på 5.000 kr. til leje af et el-minitog i forbindelse med oplevelsesdagen i Langstrup Mose 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At der bevilliges et tilskud på 5.000 kr. til Danmarks Jægerforbund Fredensborg og Asminderød-Grønholt Jagtforening til leje af el-minitog i forbindelse med oplevelsesdagen i Langstrup Mose.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Administrationens indstilling vedtaget.