Nr.46 - Fritidspuljen 2018 - status over tilskud

Sagsnr.: 17/28937

 

Beslutningstema

Der orienteres om oversigt over kontoen for tilskud til foreningsformål – Fritidspuljen 2018 og konkrete ansøgningssager på denne dagsorden.

Sagsfremstilling og økonomi

Oversigt over kontoen – Fritidspuljen 2018

I 2018 er der et budget på 786.000 kr. til administration af Fritidspuljen 2018. Til dato er der reserveret 515.015 kr. Restbeløb udgør 270.985 kr. før ekstraordinær behandling af ansøgninger på dette møde. Der er tre ansøgningsfrister tilbage i 2018.

 

Konkrete ansøgningssager til Fritids- og Idrætsudvalget 

Tabel 1 viser ansøgninger til ekstraordinær behandling på dette møde.

 

Tabel 1. Ansøgninger til behandling på dette møde

 

Ansøgninger

Projekt/

Aktivitet

Ansøgt beløb (kr.)

Administrationen indstiller 2018 (kr.)

 

1

Danmarks Jægerforbund Fredensborg

Leje af el-minitog

5.000

5.000

 

2

Fredensborg Atletik Klub

Esrum Sø Rundt

180.000

65.000

 

3

Fredensborg Smukkest

Fredensborg Byfest

20.000

12.000

 

 

I alt

 

205.000

82.000

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.