Nr.45 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Godkendt.

 

Fraværende: Carsten Bo Nielsen (V)