Nr.7 - Eventuelt

Sagsnr.: 19/975

 
Lisbeth Knudsen, Line Berg Torsbakke, Henrik Rømer, Lis Kofoed

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 31-01-2019

Formanden stiller forslag om, at det vil være muligt, at der kan udpeges en suppleant fra Seniorrådet, Ældre Sagen og DH Fredensborg. Dette blev aftalt.

Administrationen stiller ikke med suppleanter.

 

Fremover henter forebyggelsesrådets medlemmer dagsorden og tilhørende bilag på kommunens hjemmeside. Det vil blive undersøgt, om det er muligt at tilmelde sig abonnementsordningen på kommunens hjemmeside.