Nr.6 - Orientering

Sagsnr.: 19/975

 
Lisbeth Knudsen, Line Berg Torsbakke, Henrik Rømer, Lis Kofoed

Beslutningstema

Orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Henrik Nielsen Ældre Sagen har valgt at udtræde af Forebyggelsesrådet. I stedet tiltræder Niels Søndergaard som repræsentant fra Ældre Sagen.

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 31-01-2019

Formanden takkede for Henrik Nielsens indsats i forebyggelsesrådet og bød velkommen til Niels Søndergaard. Orienteringen taget til efterretning.