Nr.4 - Planlægning af indhold til møder i 2019

Sagsnr.: 19/975

 
Lisbeth Knudsen, Line Berg Torsbakke, Henrik Rømer, Lis Kofoed

Beslutningstema

Indhold for møder i 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

På forebyggelsesrådets to første møder i 2018 blev det drøftet, hvilke områder der ville være aktuelle at arbejde med fremover i Forebyggelsesrådet samt drøftet, hvor langt forebyggelsesrådets arbejde var i forhold til statusdokumentet.

 

I statusdokumentet er følgende temaer:

 • Fysisk aktivitet
 • 5-årig gigthandlingsplan for ældrebefolkningen
 • Forebyggelse og mental sundhed
 • Mad og ernæring
 • Kronisk sygdom og forebyggende indsats
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Ældre og medicinforbrug

 

Statusdokumentet ses som bilag vedhæftet sagen:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/forebyggelsesraadet-(18-21)/2018/oktober/11--oktober-2018--referat/17

 

På mødet fra april ses en ikke prioriteret oversigt over de indsatser og emner, som forebyggelsesrådets medlemmer har drøftet.

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/forebyggelsesraadet-(18-21)/2018/april/17--april-2018--referat/9

 

Drøftelserne i årets første halvår resulterede i, at statusdokumentet blev opdateret i maj måned og at Rådet i efteråret prioriterede følgende områder for forebyggelsesrådets arbejde i:

 

 • Fald
 • Samarbejde med almen praksis
 • Fundraising
 • Pårørende og forebyggelse
 • Risikoopsporing

Rådet besluttede samtidig, at indsatserne skulle genses og prioriteres i løbet af 2019.

Således forestår at få prioriteret de øvrige indsatser samt planlagt indholdet på møderne for 2019.

 

 

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

 • At rådet fastsætter indholdet for møderne i 2019.
 • At rådet ligger en plan for, hvornår og hvordan de øvrige indsatser skal prioriteres.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 31-01-2019

Maj måned: opfølgning på fald, beretning, ældres sundhed, orientering om ”Bevæg dig hele livet”, opfølgning på handlingsplan omkring fysisk aktivitet. Velfærdsteknologiens muligheder for ældrebefolkningens sundhed.

Oktober måned: Udspil til sundhedsreform. Risikoopsporing.

November måned: Status på kronikerområdet og afklarende samtaler.