Nr.2 - Forebyggelsesrådets beretning 2018

Sagsnr.: 19/975

 
Lisbeth Knudsen, Line Berg Torsbakke, Henrik Rømer, Lis Kofoed

Beslutningstema

Godkendelse af Forebyggelsesrådets beretning for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Sekretariatet har udarbejdet et udkast til beretning for 2018. Denne er vedlagt som bilag.

Beretningen omhandler:

 

  • Forebyggelsesrådets medlemskreds
  • Forebyggelsesrådets handlingsplaner og initiativer
  • Almen praksis
  • Fald
  • Andre initiativer

 

 

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Elektroniske bilag

Udkast til beretning 2018.

Indstilling

  • At rådet drøfter og godkender beretning for 2018.
  • At rådet videresender beretningen til Social- og Seniorudvalget til orientering.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 31-01-2019

Rådet godkendte beretningen med få sproglige rettelser. Planen er, at beretningen herefter skal til orientering i Social- og Seniorudvalget. Formanden har ønske om, at den præsenteres sammen med faldforebyggelse.