Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 19/975

 
Lisbeth Knudsen, Line Berg Torsbakke, Henrik Rømer, Lis Kofoed

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

Ar rådet godkender dagsorden.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 31-01-2019

Dagsorden godkendt. Formanden har et punkt til eventuelt omkring deltagelse af suppleanter.