Nr.21 - Eventuelt

Sagsnr.: 18/2403

 
Benedicte Fenger, Henrik Rømer, Lis Kofoed

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 11-10-2018

Ingen bemærkninger til punktet.