Nr.20 - Næste møde

Sagsnr.: 18/2403

 
Benedicte Fenger, Henrik Rømer, Lis Kofoed

Beslutningstema

Orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Formanden vil gerne foreslå følgende emner som tema til rådets næste møde den 28. november 2018:

 

  • Sundhedsprofil for ældre
  • Forebyggelse for ældre i den kommende Sundhedsreform

 

 

Temaerne er under forudsætning af, at sundhedsreform og sundhedsprofil for ældre er meldt ud inden da.

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At Rådet drøfter temaer til næste møde i forebyggelsesrådet.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 11-10-2018

Det er uvist om de 2 nævnte temaer i sagsfremstillingen er klar til drøftelse på rådets næste møde. Rådet besluttede, at indsatserne omkring faldforebyggelse og samarbejde med almen praksis og kommuner kommer på dagsordenen til næste møde i november.