Nr.18 - Mødedatoer 2019

Sagsnr.: 18/2403

 
Benedicte Fenger, Henrik Rømer, Lis Kofoed

Beslutningstema

Drøftelse af møderække 2019

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen forslår at mødehyppighed for 2019 drøftes samt at der efterfølgende sendes en doodle ud med datoforslag til rådets medlemmer.

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet drøfter mødedatoer i 2019.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 11-10-2018

Indstilling tiltrådt.