Nr.17 - Status - forebyggelsesrådets handlingsplaner og initiativer

Sagsnr.: 18/2403

 
Benedicte Fenger, Henrik Rømer, Lis Kofoed

Beslutningstema

Drøftelse og prioritering af forebyggelsesrådets indsatsområder.

Sagsfremstilling og økonomi

På forebyggelsesrådets to første møder i 2018 er det blevet drøftet, hvilke områder der vil være aktuelle at arbejde med samt drøftet, hvor langt forebyggelsesrådets arbejde er i forhold til statusdokumentet.

 

På mødet i april måned blev det indstillet, at prioritering af og handlingsforslag til indsatserne blev videreført til rådets næste møde.

 

Sagsfremstilling fra sidste møde ses her:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/forebyggelsesraadet-(18-21)/2018/april/17--april-2018--referat/9

 

Følgende temaer er at finde i statusdokumentet:

 

Fysisk aktivitet

5-årig gigthandlingsplan for ældrebefolkningen

Forebyggelse og mental sundhed

Mad og ernæring

Kronisk sygdom og forebyggende indsats

Forebyggende hjemmebesøg

Ældre og medicinforbrug

 

Herudover ønsker formanden at også emnet ulighed i sundhed indgår, da det tidligere har været forelagt på temamøde for byrådet.

 

Statusdokumentet er vedhæftet som bilag, hvor det også fremgår, hvor langt indsatsen er.

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet drøfter og prioriterer Forebyggelsesrådets indsatsområder.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 11-10-2018

Rådet drøftede indsatser i forebyggelsesrådet. Der er rigtig mange ønsker til indsatser (jf forrige referat). Det er væsentligt at prioritere indsatserne.

 

Rådet besluttede at prioritere følgende emner:

?       Fald

?       Samarbejde med almen praksis

?       Fundraising

?       Pårørende og forebyggelse

?       Risikoopsporing

 

 

Herunder blev det besluttet, at administrationen udarbejder et notat for det formelle samarbejde med almen praksis. Der er ønske om, at kommunens samarbejde med almen praksis og risikoopsporing drøftes til næste møde, hvor Henrik Rømer deltager i Forebyggelsesrådet første gang.

 

Rådet vil gense og prioritere de øvrige indsatser i løbet af 2019.