Nr.16 - Nyhedsbrev 60+

Sagsnr.: 18/2403

 
Benedicte Fenger, Henrik Rømer, Lis Kofoed

Beslutningstema

Orientering om udsendelse af Nyhedsbrev 60+

Sagsfremstilling og økonomi

Det første digitale nyhedsbrev blev sendt ud til kommunens 60 plus årige via KMD’s elektroniske post i E-boks i maj måned.

 

I alt 11.933 borgere har fået tilsendt det digitale nyhedsbrev. Da ikke alle er oprettet i E-boks, har KMD sendt nyhedsbrevet til 1645 borgere som brev.

 

På grund af GDPR kan nyhedsbrevet i fremtiden ikke sendes uopfordret. Den enkelte borger skal derfor tilmelde sig nyhedsbrevet og modtage fremtidige nyhedsbreve i egen mailboks.

Der vil løbende blive gjort opmærksom på denne mulighed ex. via dagspressen.

Nyhedsbrevet vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside samt i print på kommunens biblioteker.

 

Der har efter udsendelsen af nyhedsbrevet været mange positive tilkendegivelser og indtil videre har ca. 2.300 tilmeldt sig nyhedsbrevet. Disse borgere vil fremover få tilsendt nyhedsbrevet via mail. Borgeren kan til en hver tid afmelde sig nyhedsbrevet igen på kommunens hjemmeside.

 

Næste nyhedsbrev udsendes i november måned. Redaktionsgruppen har holdt 1. møde i forbindelse med udsendelse.

 

Finn Kamper-Jørgensen er på forebyggelsesrådet vegne kommet med følgende temaer til nyhedsbrevet til redaktionsgruppen:

  • Slidgigt i knæ/hofte – mulighed for kommunalt GLA:D tilbud.
  • Ønsker du at være fysisk aktiv – link til aktivitetsliste på hjemmeside.

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 11-10-2018

Rådet har forslag om, at fællesspisning på kommunens dag- og aktivitetscentre samt et foredrag om ældre og ernæring, som forventes at komme i løbet af efterår/vinder, medtages i nyhedsbrevet. Rådet tog herefter orienteringen til efterretning. Formanden oplyser, at det digitale nyhedsbrev får mange positive tilkendegivelser både inden og uden for kommunen. 

 

Der var fra Seniorrådets repræsentanter i Forebyggelsesrådet ønske om, at der etableres møder for ældre om forberedelse til pensionen.