Nr.25 - Møder 2019

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed, Lisbeth Knudsen

Beslutningstema

Orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidste møde har der været udsendt Doodle, hvilket har afstedkommet følgende mødedatoer i 2019:

 

31. januar

9. maj

25. september

27. november

 

Alle møder afholdes i tidsrummet 13-16 på Rådhuset. Rådets medlemmer er inviteret via Outlook.

 

Som det ses af ovenstående har administrationen indstillet, at der også i 2019 afholdes 4 møder i på trods af reduktionen i forebyggelsesrådets budget.

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-11-2018

Orientering taget til efterretning.