Nr.24 - Samarbejde med almen praksis

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed, Lisbeth Knudsen

Beslutningstema

Drøftelse af kommunens samarbejde med almen praksis og risikoopsporing.

Sagsfremstilling og økonomi

På sidste møde i forebyggelsesrådet blev der udtrykt ønske om, at kommunens samarbejde med almen praksis samt risikoopsporing drøftes, nu hvor praktiserende læge Henrik Rømer er indtrådt i forebyggelsesrådet.

 

Administrationen har udarbejdet et notat vedr. kommunens formelle samarbejde med almen praksis, som er vedlagt som bilag.

Kompetence

Forebyggelsesrådet.

Indstilling

At rådet drøfter kommunens samarbejde med almen praksis samt risikooporing.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-11-2018

Henrik Rømer, der også er medlem af KLU= Det Kommunalt Lægelige Udvalg, fortalte om arbejdsforhold og behandlingstilbud til ældre i almen praksis samt om samarbejdslinjer mellem almen lægepraksis og kommunen.

Rådet tog orienteringen til efterretning og drøftede efterfølgende samarbejdet med almen praksis