Nr.5 - Forebyggelsesrådets arbejde de seneste 4 år

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed

Beslutningstema

Kort orientering om Forebyggelsesrådets arbejde de seneste 4 år.

Sagsfremstilling og økonomi

Forebyggelsesrådet har i perioden 2014-2017 arbejdet med følgende områder:

Årsberetninger mv.

Fysisk aktivitet

5-årig gigthandlingsplan for ældrebefolkningen

Forebyggelse og mental sundhed

Mad og ernæring

Kronisk sygdom og forebyggende indsats

Forebyggende hjemmebesøg

Ældre og medicinforbrug

Videreførsel af Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen

 

Områderne, som er beskrevet i dokumentet ” Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningens 2014-2017 – status oktober 2017, og Forebyggelsesrådets seneste beretning fra 2017 er vedlagt som bilag.

 

Forebyggelsesrådets arbejde blev præsenteret på Social- og Seniorudvalgsmøde den 13. nov. 2017 under punkt 89. Finn Kamper-Jørgensens præsentation er vedhæftet som bilag. Samlede sagsfremstilling og materiale kan ses ved at følge linket:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/social--og-seniorudvalget/2017/november/13--november-2017--referat/89

 

Der er herudover udarbejdet 2 beretninger i perioden, som kan læses på forebyggelsesrådets hjemmeside under ”Beretninger, handlingsplaner og materiale”: https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet 

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At Rådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-02-2018

Orientering taget til efterretning.