Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet godkender dagsorden.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-02-2018

Dagsorden godkendt.