Nr.13 - Eventuelt

Sagsnr.: 18/2403

 
Henrik Nielsen, Jørgen Simonsen, Lisbeth Knudsen, Lis Kofoed

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Kompetence

Forebyggelsesrådet.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 17-04-2018

Formanden orienterede om at:

1) Borgmester Thomas Lykke Pedersen den 11. april har fremsendt brev til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen angående gigthandlingsplan og den kommende sundhedsaftale.

 

2) Der er tidligere på dagen afholdt møde med praktiserende læge Henrik Rømer fra Fredensborg. Henrik vil fra mødet i oktober indgå som medlem i Forebyggelsesrådets. Henrik eller evt. andre relevante læger i kommunen, vil kunne deltage i arbejdsgrupper i et vist omfang efter aftale. Det er ligeledes aftalt, at der gives honorar jf. overenskomst for deltagelse i Rådets arbejde. Det er aftalt, at samarbejdet bør fordre muligheden for, at Rådet kan overbringe viden til almen praksis og at almen praksis kan bidrage med viden fra almen praksis i forhold til generelle problematikker i ældrebefolkningens sundhed. 

 

3) Fredensborg Kommune har den 13. april udsendt en pressemeddelelse om sundhedsprofilen. Pressemeddelelsen kan ses ved at følge dette link:

https://fredensborg.presscloud.com/csp/vocast/message.csp?KEY=697462375360450

Hans Bækvang supplerede orienteringen ved at informere om, at Social- og Seniorudvalget vil blive præsenteret for sundhedsprofilen, når tallene omkring ældrebefolkningen i kommunen er klar.