Nr.12 - Afklarende samtaler til borgere med kronisk sygdom

Sagsnr.: 18/2403

 
Henrik Nielsen, Jørgen Simonsen, Lisbeth Knudsen, Lis Kofoed

Beslutningstema

Orientering omkring afklarende samtaler, som er et tilbud til voksne med kronisk sygdom.

Sagsfremstilling og økonomi

Fra 2018 har Træning & Rehabilitering modtaget kr. 470.000 til gennemførelse af afklarende samtaler til kronikkere. Der er rekrutteret personale til denne opgave, som er påbegyndt ved årets start. I første kvartal er gennemført afklarende samtaler for 11 borgere med cancer, 14 med diabetes, 12 med rygproblematikker, 10 med KOL og 4 med hjerteproblematikker. Disse borgere modtager tilbud via de etablerede forløbsprogrammer for kronikere.

Yderligere har der været gennemført 8 afklarende samtaler med borgere, der ikke tidligere var omfattet af et tilbud – typisk borgere med muskuloskeletale smerteproblematikker og comorbiditet.

 

Der er kommet en ny henvisningsprocedure for lægerne fra 2018, hvor lægerne fremover henviser alle borger med kronisk sygdom en afklarende samtale i kommunalt regi.

 

Der må forventes en stigning i antallet af henvisninger i takt med at både borgerne selv og lægerne bliver mere opmærksomme på denne mulighed. Der har indtil nu kun været enkelte henvendelser direkte fra borgerne selv.

 

Tilbuddet kan ses på Sundhed.dk og vil blive lagt på kommunens hjemmeside. Herudover vil den nye mulighed fremgå af det digitale nyhedsbrev for 60+ årige. Træning og Rehabilitering vil i løbet af 2018 udarbejde en pjece til almen praksis.

 

Kompetence

Forebyggelsesrådet.

Indstilling

At rådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 17-04-2018

Rådet tog orienteringen til efterretning.