Nr.8 - Sager på vej til Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/666

 
Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Annemari Rommedahl (Aftenskoleforeningen), Freja Brabæk Kristensen (O), Jesper Tvilde (C), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

20. november:

  • Oplæg til kurser + arrangementer for fritidslivet 2019 (beslutning)

 

Første møde 2019

  • Nye og ophørte foreninger og aftenskoler i 2018 (orientering)
  • Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2019 (udtalelse)
  • Fordeling af lokaletilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2019 (udtalelse)
  • Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2019 (udtalelse)

 

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 17-09-2018

Orienteringen taget til efterretning.