Nr.7 - Meddelelser fra administrationen - Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/669

 
Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Annemari Rommedahl (Aftenskoleforeningen), Freja Brabæk Kristensen (O), Jesper Tvilde (C), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er oprettet en ny bylivspulje, hvis formål er at fremme liv og kulturaktiviteterne i bymidterne. Der er løbende ansøgningsfrist.

 

Ansøgningsfrist for ansøgning om tilskud 2019 efter Fredensborg Reglerne er den 1. oktober.

 

Indstillinger til fritidsleder- og foreningsprisen 2018 samt sportspræstationer indsendessenestden 30. september 2018.

 

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 17-09-2018

Orienteringen taget til efterretning.