Nr.6 - Aktuelle emner til debat

Sagsnr.: 18/3914

 
Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Annemari Rommedahl (Aftenskoleforeningen), Freja Brabæk Kristensen (O), Jesper Tvilde (C), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget kan drøfte aktuelle emner.

Sagsfremstilling og økonomi

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer kan berette om nyt fra eget foreningsarbejde, drøfte og komme med holdninger og udtalelser til emner, der grundet deres pludselige aktualitet ikke fremgår af dagsordenen.

 

Folkeoplysningsudvalget kan desuden debattere dagsordenspunkter, der har været behandlet på udvalgsmøder i Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget eller andre udvalg og råd.

 

Drøftelser og holdninger vil indgå i det videre arbejde med emnerne.

 

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget

 

Elektroniske bilag

Dagsordener og referater kan ses på kommunens hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater

Indstilling

  1. At aktuelle emner drøftes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 17-09-2018

Udvalget drøftede aktuelle emner, herunder budgetforlig 2019-2022.